Kembara Makna

Dalam relung-relung kasih, kita semua bersua dan berjumpa. Ada yang tidak pernah kukenal peribadinya. Tetapi aku tetap sama. Ayah dan ibu darah serupa. Mungkin cara kita melihat diri, mengubah cara kita melihat dunia.

"Sesiapa yang mencari keredhaan Allah menyebabkan manusia lain marah kepadanya, Allah akan terus redha kepadanya dan menjadikan hati-hati orang lain juga redha kepadanya. Sesiapa yang mencari keredhaan manusia, menyebabkan Allah murka kepadanya, Allah akan terus murka kepadanya, dan menjadikan manusia lain benci kepadanya." Mawquf, Sahih Ibn Hibban, Kitab al-Bir wa al-Ihsan, No. Hadith 276

'Ulum al-Hadith

Posted by Ahmad Saifuddin Thursday, May 20, 2010

Penulis : Fauzi Deraman

Judul : ‘Ulum al-Hadith
Penerbit : Warisan Nabawi Enterprise
Harga : RM25.00
Halaman : 164 halaman
ISBN : 978-983-43765-6-7

Bagi kami, buku ini adalah di antara buku-buku tentang mustalah al-hadith yang bernilai akademik. Di samping ia memaparkan beberapa maklumat awal tentang hubung kait antara hadith dan al-Quran, ia juga membincangkan klasifikasi hadith-hadith dengan lebih terperinci.

Menurut penulis buku ini, ia adalah salah satu bab di dalam tesis doktor falsafah (Ph.D) beliau yang bertajuk Kedudukan Hadith dalam Kitab Jawi: Satu Kajian Terhadap Karya-Karya Syeikh Dawud b. Abdullah al-Fataniy. Jadi, penulisannya dilihat agak akademik dan memaparkan beberapa perselisihan ulama’ terhadap beberapa isu yang dibincang. Ia sangat membantu pelajar-pelajar di peringkat menengah tinggi serta IPT dalam bidang pengajian Islam. Bahkan orang awam yang ingin mendalami bidang pengajian hadith, buku ini sangat membantu untuk memahami ilmu hadith. Tetapi, bagi individu yang masih baru berjinak-jinak dengan ilmu ini, beberapa istilah penting harus difahami terlebih dahulu sebelum membaca dan menelaah buku ini kerana tiada penjelasan kesemua takrifan istilah yang mungkin pembaca kurang memahaminya.

Saya sendiri terlibat secara langsung dalam melakukan kemas kini teks buku ini. Saya semak dari sudut ayat-ayat dan mungkin ada maklumat yang tidak jelas dan tertinggal semasa dalam proses penyuntingan dan sebagainya bagi penerbitan buku yang lepas dengan penerbitan yang lain. Kadang kala agak kekok untuk membetulkan buku yang ditulis sendiri oleh guru kita yang banyak membantu kita dalam memahami ilmu kepakaran mereka. Tetapi, atas kebebasan dan kepercayaan yang diberi, saya menggagahkan diri untuk memikul tugas ini.

Kesukaran yang saya hadapi ialah, kadang kala bagi sesetengah maklumat yang dinyatakan memberi maksud yang pelbagai menyebabkan saya terpaksa berterus terang dengan penulis buku ini untuk bertanyakan maklumat berkenaan. Mungkin secara zahir, ia dilihat semacam kurang ajar kerana mempertikaikan maklumat yang disampaikan beliau. Tetapi dengan sikap yang rendah diri dan tidak ambil kisah, beliau memberi penerangan berkaitan hal berkenaan. Lagipun beliau mahu menerbitkan buku ini dengan seberapa segera untuk kegunaan pelajar-pelajar beliau dan masyarakat umumnya. Semoga perkembangan ilmu hadith berkembang seiring dengan ilmu-ilmu yang lain.

Sebagai tambahan, terdapat perbincangan di dalam al-fikrah.net berkaitan buku ini. Seorang sahabat AFN memberitahu bahawa terdapat sedikit kesilapan pada nama perawi di halaman lapan. Berikut petikan tulisan beliau;
Tertulis pada halaman 8 : "Sepertimana dalam sebuah hadith Umar bin al-Hakam berkata..."

Yang benar nama perawinya ialah Mua'wiyah bin Al-Hakam As Sulami. Hadith ini diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lain-lain. Dalam Sahih Muslim hadith ini boleh disemak pada kitab Masjid dan tempat-tempat shalat, bab dilarang berbicara ketika shalat.
Blurb Buku;

Buku ini memberi kedudukan sebenar tata letak sunnah Muhammad s.a.w. di dalam syariat Islam. Ini adalah untuk menangkis fahaman anti hadith sama ada dari dalam atau luar masyarakat Islam bagi mengekalkan status quo sunnah Rasul s.a.w. sebagai sumber yang mendasari syariat dan hukum Islam.

Tulisan yang membahaskan ilmu-ilmu berkaitan sains hadith atau ulum al-hadith. Dengan memperincikan perbahasan yang dibawa oleh para ulama’ silam dan sekarang adalah untuk memurnikan kembali khilaf yang wujud berkaitan ilmu ini. Penelitian yang tuntas dan sederhana memberi gambaran yang jelas kepada sesiapa yang membelek setiap halaman buku ini.

Buku ini juga mampu memberi maklumat awal tentang gambaran sebenar ilmu-ilmu berkaitan sunnah Rasul s.a.w. yang disusun atur oleh para ulama’ silam dan semasa. Disenaraikan bersama contoh-contoh yang mudah difahami di samping huraian yang jelas dan terang sebagai mana yang digariskan oleh ulama’ hadith.

Boleh menjadi rujukan sama ada di peringkat menengah, pengajian tinggi hatta masyarakat awam sekalipun. Sesuai menjadi buku panduan untuk pelajaran yang berkaitan hadith, tafsir, fiqh dan sebagainya.

Nota : Penulis ialah Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman, pensyarah di Jabatan al-Quran dan Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Glosari : Blurb ialah keterangan ringkas penerbit tentang isi sesebuah buku pada jaket, kulit belakang buku dan lain-lain. [Kamus Dewan 4 : 196]

1 Responses to 'Ulum al-Hadith

  1. Anonymous Says:
  2. tahun berapa buku ni

     

Post a Comment