Kembara Makna

Dalam relung-relung kasih, kita semua bersua dan berjumpa. Ada yang tidak pernah kukenal peribadinya. Tetapi aku tetap sama. Ayah dan ibu darah serupa. Mungkin cara kita melihat diri, mengubah cara kita melihat dunia.

"Sesiapa yang mencari keredhaan Allah menyebabkan manusia lain marah kepadanya, Allah akan terus redha kepadanya dan menjadikan hati-hati orang lain juga redha kepadanya. Sesiapa yang mencari keredhaan manusia, menyebabkan Allah murka kepadanya, Allah akan terus murka kepadanya, dan menjadikan manusia lain benci kepadanya." Mawquf, Sahih Ibn Hibban, Kitab al-Bir wa al-Ihsan, No. Hadith 276

Berikut adalah kajian peringkat sarjana tentang kritikan Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang kenyataan Ibn Taymiyyah berkenaan asal-usul istilah Hasan dalam hadith.

Disertasi Sarjana oleh Enni Endriyati daripada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia.